Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on maj 23, 2023 in Remont i budowa |

Kilka zasad związanych z bezpiecznym użytkowaniem żurawi

Kilka zasad związanych z bezpiecznym użytkowaniem żurawi

Korzystanie z ciężkiego sprzętu okazuje się niezbędne w przypadku większości inwestycji budowlanych. Szczególnie użyteczne okazują się żurawie samochodowe, które będą pomocne zarówno na placu budowy, jak i podczas robót montażowych i instalacyjnych. Ze względu na specyfikę wykonywanych przez nie zadań, duże znaczenie ma zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w czasie ich realizacji. Lista reguł, jakich trzeba przestrzegać, jest dość długa.

Czym są żurawie samochodowe i do czego się ich używa?

Prowadzenie prac budowlanych oraz montażowo-instalacyjnych wiąże się bardzo często z koniecznością przemieszczania ładunków o znacznej masie, które muszą zostać podniesione na określoną wysokość, a także przeniesione na odpowiednią odległość. W przypadku większości obiektów, instalacji i konstrukcji najlepszym i zarazem najbardziej opłacalnym rozwiązaniem będzie wynajem żurawia. W Poznaniu usługi takiego rodzaju świadczy firma Lisowski. Dźwigi tego typu są popularne z uwagi na swoje własności użytkowe – wysoką mobilność, możliwość operowania na ograniczonej przestrzeni, krótki czas potrzebny do rozstawienia sprzętu i realizacji zadania, a także znaczny wysięg oraz maksymalną wysokość podnoszenia.

BHP a eksploatacja żurawi samochodowych

Użytkowanie żurawi samochodowych wiąże się z koniecznością zadbania o bezpieczeństwo pracowników korzystających ze sprzętu, a także znajdującego się w pobliżu mienia. Podstawową zasadą eksploatacji żurawia jest dopuszczanie do jego obsługi wyłącznie osób posiadających odpowiednie uprawnienia UDT. Urządzenia muszą być również w pełni sprawne technicznie i posiadać wymaganą dokumentację. W czasie realizacji zadań transportowych kluczowe okaże się wybranie miejsca ze stabilnym podłożem, które pozwoli na rozstawienie podpór. Ważne będzie oszacowanie siły wiejącego wiatru oraz nieprzekraczanie nośności przy danym wysięgu, a ponadto poprawne mocowanie ładunku. Równie istotna okaże się dobra komunikacja z hakowym czy osobami zajmującymi się montażem przemieszczanych elementów. Nie można też zapominać o ograniczeniach dotyczących pracy podczas burzy czy w pobliżu linii energetycznych. Firma Lisowski z Poznania oferuje usługi dźwigowe, a także udostępnia podnośniki koszowe oraz ładowarki, jak również zajmuje się transportem samochodowym.